Vítejte na webových stránkách projekční kanceláře Kateřiny Pechové

Představení :

Projekční kancelář byla založena vydáním živnostenského oprávnění dne 27.8.2013 živnostenským úřadem v Lipníku nad Bečvou pod č.j. MU/16289/2013/ŽÚ-ŽR, sp. značkou MU/16281/2013/4041 po téměř 14ti letech projekční činnosti v zaměstnaneckém poměru. Od 6.12.2013 jsem autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika.

Působnost :

Jak již napověděl odstavec výše, mou specializací je navrhování zdravotní techniky :

- vnitřní vodoinstalace, kanalizace a plynoinstalace

- přípojky vody, kanalizace a plynu

- inženýrská činnost, rozpočtování

- ostatní činnost vyplývající ze zákona č.360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

- v případě zájmu o další specializace spolupracuji s řadou dalších autorizovaných architektů, inženýrů a techniků tak, abych pokryla veškeré Vaše požadavky

Mými zákazníky jsou soukromí investoři, ale také architektonické kanceláře, pro které formou subdodávky zpracovávám dané části projektové dokumentace. Seznam referenčních staveb mohu zaslat elektronicky.

Pro bližší informace, zpracování cenové nabídky mne neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Kontakt :

Kateřina Pechová

Jezerská 1171

751 31 Lipník nad Bečvou

tel.: +420 608 274 246

e-mail : katerinapechova@projekce-pechova.cz

web : www.projekce-pechova.cz

 

 

 

 

 

31.10.2014